Kenzo från januarikullen 2020

Brönnehills Arraz "Koda" 10 månader 

Bronson.

Ernie från 2015 kullen

Alma & Bronson

Twix kull 2019